Forside Virksomheds Profil Generel Information E-Mail International
Forretningsbetingelser.

ZapPulse 2.3SE

L C Audio Technology
H.C. Andersensvej 56
8230 Åbyhøj
Danmark

Kontakt
info06@lcaudio.dk
el. Gert Frederiksen
+45 6062 9017

Teknisk support
support@lcaudio.dk

Webmaster
web07@lcaudio.dk
  ZAPpulse 2 opgraderinger.

  NB! Denne side er grundlæggende kun aktuel ved brug af den forældede version 2.0 Imidlertid er nogle af opgraderingerne også brugbare på nyere ZAPpulse, især den øverste. Derfor har vi medtaget siden til generel oplysning.

  Formålet med denne side er at gøre ZAPpulse 2 ejere i stand til løbende at opgradere deres produkt med de seneste nye løsninger og forbedringer. Hvis du oplever nogle af de viste problemer, anbefales det at indføre de viste rettelser. Evt. komponenter, der skal bruges til disse opgraderinger kan gratis rekvireres hos os, ved at sende en mail med navn og adresse. Klik på billederne for at forstørre dem ..

  50/60 Hz baggrundsbrum når phono - eller XLR stikkene er tilsluttet.

  Brummet forsvinder i samme øjeblik stikkene trækkes ud af bøsningerne på bagpanelet. Dete brum opstår pga. kapacitiv kobling af 50Hz brum fra forforstærkeren's eller CD afspilleren nettrafo. Dette får input GND potentialet til at svinge lidt i forhold til Power GND og derved opstår der baggrunds brum. Den bedste måde at løse problemet på er at afkoble brum strømmene direkte til ZAPpulse's strømforsyning stel, med en kort tyk ledning. Tilslut til en netdels elektrolyt's GND potentiale, ikke til stjerne stel. Faktisk frarådes det generelt at bruge stjerne stel i alle slags audio apparater, idet ulemperne klart overskygger de få fordele.

  Træk en kort tyk ledning fra input stikkets GND direkte til strømforsyningens stel, på en af elektrolyterne. Hvis du anvender XLR stik som input, så er det pin 1, du skal bruge som GND.


  Baggrundsstøj, HF udstråling eller høj hyletone i baggrunden.

  Switch støjen fra hvert modul modulerer stel potentialet for udgangssignalet med en højfrekvent støj. Denne støj forplanter sig til signal stel, og derigennem slipper en lille smule støj ind i signalvejen, der hvor de to kanaler's indgangs stel mødes. For at løse problemet effektivt skal de to Power stel og også signal stel kobles sammen med korte og tykke ledninger. Herved reduceres den støj der gør at de to kanaler kan forstyrre hinanden, ned til et niveau hvor det ikke er hørbart i højttalerne.

  Forbind de to Power GND med en tyk, lige og kort ledning, brug alm. NKT ledning. Brug GND terminalerne, og helst også GND øerne inde midt på stel planet som vist. Dert samme med de to Input GND planer.
  Check for en sikkerheds skyld at de to GND ø'er inde midt på printet i forvejen har forbindelse med hinanden, så er du sikker på ikke at kortslutte de forkerte ø'er.


  Langsom opstart.

  nogle moduler starter ikke op ved tilslutning af strøm, men først når der også tilføres musik signal. Modulet forbliver med andre ord i standby tilstand indtil musik signalet starter. Herefter kører modulet fejlfrit. For at få modulet til at starte øjeblikkeligt ved tilslutnuing af strøm monteres en alm. 100k modstand og en 15V zener diode, som vist på foto'et:

  Monter en 100k modstand og en 15V (eller evt. 16V) alm. Zener diode, som vist, herefter vil modulet starte op øjeblikkeligt ved tilslutning af strøm.


  Stabilitet ved belastningsudfald.

  Denne rettelse drejer sig om ZAPpulse modulets stabilitet når højttaler belastningen fjernes fra modulet mens der både er strøm på modulet og signal på indgangen. Ved høje spændinger og signal niveauer, kan modulet brænde af, under denne fejlsituation. Det skyldes at udgangs spolen, i serie med filter kondensatoren danner en sugekreds med højt Q, og Fc omkring 160 kHz. Hvis der ligger signaler i dette frekvens område, kan modulet gå i selvsving med mulig afbrænding til følge, fordi en sugekreds vil danne en kortslutning ved dens Fc. I tilfælde af afbrænding, dækker vores garanti denne fejl, og modulerne ombyttes uden beregning. Problemet kan løses ved at placere et Q-dæmpeled over højttaler udgangene. Dette dæmpeled vil sænke Q ved høje frekvenser, og dermed forhindre at selvsvings problemet opstår. Q dæmpeleddet er komponent mæssigt identisk med det velkendte Zobel netværk, altså en 100 nF kondensator og en 2,2 Ohms effekt modstand.
  Lod et RC led over udgangs terminalerne modstanden på den røde, og kondensatoren på den sorte. 2,2 Ohm og 100 nF. Begge komponenter kan fås uden beregning ved henvendelse til os.
  Som en side gevinst får man også fjernet omkring halvdelen af den resterende switch støj fra højttaler kablerne.
  Brokobling I apparater hvor 2 ZAPpulse moduler er brokoblet, eller koblet i balanceret opstilling, skal hver udgang have et RC led fra udgang til stel. Der er skal IKKE være et RC led fra + udgang til - udgang!

  Piano Støj.

  Denne rettelse fjerner den piano effekt, som kunne konstateres på nogle af de første ZAPpulse 2 moduler. Piano effekten høres tydeligst på stille klaver musik, hvor det lyder som om der ligger en mønt oven på pianoet og rasler i takt til musikken. Årsagen er at de to ferritperler løfter signal stel i de to kanaler fra hinanden, ved høje frekvenser, hvorved der opstår højere støj mellem de to signalstel. Løsningen er at fjerne og kortslutte ferrit perlerne, så stellene får mindre støj imellem sig. Desuden har denne rettelse en positiv indvikning på forvrængningen, som falder til 0,02% eller ca. 1/10 af niveauet før rettelsen. Rettelsen vil fremover være indført på alle nye moduler.
  Lod de to ferritperler ud, det gøres lettest ved at varme begge loddeøer op samtidig...
  ...og trække forsigtig i ferritperlen med et pincet.
  Placer et lille stykke tråd mellem de to loddeøer i lige linie.
  Husk begge ferritperler. Check at der ikke er kortslutninger til andet end de to øer.

  Stand By omskifter til ZP 2

  På ZAPpulse 1 kunne man afbryde for Gate Drive spændiengen, og derme sætte modulet i standby. Det samme kan nemt realiseres på ZP2 ved at montere en diode (type 4001 e.l.) som vist på billedet. Du kan koble lige så mange moduler på den hvide ledning som du vil, blot du husker at sætte en diode på hvert modul som vist.
  Lod ...

  Slå kortslutningssikringen fra

  Kortslutningssikringen aktiveres ved impedanser under 4 Ohm, har du brug for at køre modulet ved f.eks. 2 Ohm, så slå sikringskredsløbet fa. Sådan gør du:
  Denne transistor styrer kortslutningssikringen.
  Kortslut Basis og Emitter ved hjælp af en loddeklat, som vist. Pas på ikke andre ø´er eller printbaner kortslutter med.
  Her ses lodningen der skal laves mellem de to ben. (Grå klat).


Page Build Completed in: 0.039 seconds. I