Forside Virksomheds Profil Generel Information E-Mail International
Forretningsbetingelser.

Forside
Forstærkere
ZapPulse 2.3SE

L C Audio Technology
H.C. Andersensvej 56
8230 Åbyhøj
Danmark

Kontakt
info06@lcaudio.dk
el. Gert Frederiksen
+45 6062 9017

Teknisk support
support@lcaudio.dk

Webmaster
web07@lcaudio.dk
  Teknisk Information

  Her finder du et sammendrag af de vigtigste 'Need to Know' tekniske informationer, du skal bruge for at få en ZAPpulse forstærker op og køre.

  1..Tilslutning af strømforsyning.

  Tilslutning af strømforsyning er enkel og ligetil, og ligner meget alle andre typer effektforstærkere. Det er dog vigtigt at de tre farvede ledningsstræk holdes så korte som muligt. Altså mellem modul og (de nærmeste) elektrolyt kondensatorer. Helst ikke over 10 cm, og gerne kortere. Det er de tre ledninger der er markeret med en blå pil. Tykkelsen på ledningerne er ikke så kritisk, men vi anvender normalt 2.5 kvadrat NKT installationskabel.

  2..Tilslutning af højttaler udgang.

  Højttaler kablet er kritisk med hensyn til lydkvalitet. Vi anvender normalt TEFLAR 2 Teflon/sølv kabel. Træk højttalerkablerne så (rimeligt) korte som muligt, og ikke sammen med indgangsledningerne. Højttaler bøsningerne må IKKE være koblet sammen med kabinettets stel, da det kan give stelsløjfer.

  3..Tilslutning af indgangssignal Line.

  Hold ledningerne til input så korte som muligt, og adskilt fra ledninger til højttaler udgangen.

  4..Tilslutning af indgangssignal Balanceret.

  Hold ledningerne til input så korte som muligt, og adskilt fra ledninger til højttaler udgangen.

  5..Tilslutning af volumen potentiometer. [option]

  Sådan tilsluttes et potentiometer, så man kan tilslutte CD afspiller eller lydkort direkte til ZAPpulse uden forforstærker imellem. 22k eller 47k potentiometer kan anvendes, men er mere kritisk med brum.

  6..Tilslutning af remote standby funktion. [option]

  Sådan kan ZAPpulse modulet fjernstyres. Når swithcen er kortsluttet, går modulet i standby. Her er strømforbruget kun ca. 2 Watt pr. modul, og der kan ikke slippe lyd igennem. Forstærkeren er helt slukket, bortset fra at der er spænding på indgangstrinet, så lyden er optimal straks der tændes igen. Du kan også bruge et relæ eller en transistor til at styre denne funktion. En BC547 kan bruges, C forbindes til st.by. på modulet, E til (input) GND, og styrespændingen til basis på BC547. Med andre ord går modulet i PowerDown når st.by terminalen lægges til (input) stel.

  7..Tilslutning af remote sync. [option]

  Sådan tilslutten extern sync generator. Der kan sagtens tilsluttes flere end 2 moduler til samme sync. Jo længere sync frekvensen kommer væk fra modulets frie svingningsfrekvens på ca. 460 kHz, jo mere amplitude skal der til for at synkronisere modulet. Ved 460 kHz kræves således kun et par hundrede mV pp, mens der ved 1 MHz kræves omkring 10 V pp. Sync generatoren stelforbindes ved INPUT gnd! Forsyningsspændingen HF afkobles f.eks. ved hjælp af en modstand og en kondensator, så HF støj på forsyningen ikke kan forstyrre sync generatorens drift. Det er ligegyldigt om der bruges sinus eller firkant signal. Når du bruger en Sync generator er det vigtigt at den er ufølsom overfor HF indstråling, og at du har forbundet både Power GND og Signal GND sammen med korte og rimeligt solide ledninger.

  8..Slå kortslutningssikring fra. [option]

  Lod tin på loddeboblen, som vist på tegningen, så er kortslutningssikringen slået fra. Hvis du senere vil tilslutte kortslutningssikringen igen, kan du fjerne loddetinnet med tinsugetråd.

  9..Brokobling af 2 moduler. [option]

  To moduler kan brokobles for at opnå effekter på op til 1000 Watt i 8 Ohm og 2000 Watt i 4 Ohm. Det er let at udføre brokoblingen idet man bare udnytter at ZAPpulse modulet både har + og - indgang. Husk at koble de to Power GND sammen med en kort og TYK ledning som vist. Hele højttaler effekten skal igennem denne stel ledning! Da impedansen set fra hvert modul bliver halveret, er det sandsynligvis nødvendigt at slå kortslutningssikringen fra.

  10..Ekstern Gate Drive forsyning. [option]

  ZAPpulse modulet har en intern regulator til Gate Drive, som tages fra selve hovedforsyningen. Imidlertid står denne regulator for ca. halvdelen af varme afsættelsen i et ZAPpulse modul. Derfor kan man reducere varmeafgivelsen og effekt tabet ca. 4-5 Watt pr. modul ved at tilføre en ekstern Gate Drive spænding på ca. 20 Volt. VIGTIGT! Denne spænding er IKKE i forhold til GND som normalt, men i i forhold til -60V hovedforsyningen. Vores Predator Netdelsmodul har indbygget denne Gate Driver forsyning, som man kan tilslutte hvis man finder det relevant. I så fald skal man tilslutte en 15V trafo til Predator forsyningens sekundær terminaler. For at de-aktivere ZAPpulse modulets egen interne regulator, fjernes loddeboblen som vist på tegningen. Det gøres lettest med tinsugetråd.  11..4-9 Vpp HF signal på udgangen.

  Alle Klasse D forstærkere, som ZAPpulse også hører ind under, kører med et switchende udgangstrin, der producerer en firkant signal på i dette tilfælde ca. 400 - 450 kHz, og 120 V pp. For at filtrere denne firkant om til et audio signal bruges et udgangsfilter, også kaldet regenerations filter. Det består bl.a. af den store spole med sølvtråd, og en kondensator på 100 nF. Samme udgør de to komponenter et LC filter på 12dB/okt med en knækfrekvens på ca. 160 kHz.
  Det betyder at de 120Vpp fra udgangstrinet filtreres ca. 30 dB (400 kHz = ca. 2,5 okt over 160 kHz) og dermed får man et rest produkt på 4 - 9 Vpp. Dette er ganske normalt! Det er ikke fordi der er noget galt med modulerne eller tilslutningen! Du kan iøvrigt beregne rest produktet ved hjælp af regnearket på ZAPpulse 2.3 siden. (Findes i venstre side). Man kunne sagtens lave et mindre rest prdukt, men så kunne det gå ud over båndbredden i stedet for. Derfor har vi valgt at acceptere et vist restprodukt, for at opnå den bedste lydkvalitet. Med 5 Vpp afsættes der ca. 100 mW i diskant enheden, i værste tilfælde, på grund af rest produktet. Det mener vi ikke er noget problem, og eftersom diskantenheden ikke kan gengive lyde ved så frekvenser, skulle der heller ikke kunne opstå lydmæssige problemer, som følge af restproduktet.

  12..Fjern piftelyd ved sluk.  Med dette lille kredsløb kan du få dine ZAPpulse til at gå i standby ved sluk af forstærkeren. Derved undgår du den lille piftelyd der ofte kommer lige når strømforsyningen dør ud. Kredsløbet kan trække op til 5 ZAPpulse kanaler på een gang, så du behøver kun eet kredsløb i din forstærker. Skal du trække flere moduler kan modstandene reduceres til 2k2 og elektrolytten forøges til 47 uF. De 42V AC tilsluttes direkte til en af trafoens sekundær ledningere, altså på Predator netdelen.Page Build Completed in: 0.030 seconds. I